Открий съкровището

ВИДОВЕ КУЛТУРНИ СЪКРОВИЩА

8
Улпия Траяна Сармизегетуса, Румъния
© Съвет на Европа, РПЮИЕ
Ти виждаш обектите на културното наследство около теб – на твоята улица, в твоя град или когато пътуваш.
Но съществуват и съкровища, които не можеш да видиш, защото са скрити под земята, затрупани в продължение на векове. Те чакат да бъдат открити. С тези ценности се занимава археологията – наука, която изучава живота, бита и културата на древните общества с помощта на достигнали до нас материални останки. Археолозите разкриват скрити сгради, гробници, крепости, цели градове, които са съществували в миналото, но в течение на времето само части от тях са достигнали до нас.


© Асоциация за културен туризъм. Всички права запазени.
Проектът е финансиран от
Британски съвет България
Warning: include(counter.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313

Warning: include(): Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313