Открий съкровището

Речник

Не знаеш какво означава някоя дума? Потърси я тук!

Агора

Главният площад в центъра на града в Древна Гърция. Агората е оградена с рамка от красиви сгради – театри, храмове, къщи на знатни граждани, търговци и занаятчии.

Акведукт

Висок мост в който има изграден водопровод. Акведуктът е изобретен от римляните. Чрез него те доставяли вода и в най-отдалечените и непристъпни райони.

Акропол

Най-високата част на града в Древна Гърция. Там се разполагали храмовете – домовете на боговете. Акрополът се разполагал на висок хълм, със здраво укрепени стени и солидни порти, защитаващи хората и храмовете при нападение. Достъпът до него бил строго контролиран.

Алафранга

Ниша в стената, която откриваме в къщите от Възраждането в България. Най-често алафрангата е полукръгла и богато украсена със стенописи. В нея се поставя огледало или ваза с цветя.

Амвон

Издигната платформа в храм. Оттам се чете Библията по време на служба в християнският храм.

Амфора

Античен съд от глина или метал. Те приличат на големи вази с две дръжки. Амфорите имали заострено дъно. Те се забивали в големи сандъци пясък и така се използвали за пренасяне на стока с кораби.

Археологическа зона

Територия, в която за запазени множество важни останки от древни култури. Археологическите зони са територии защитени със закон.

Археология

Наука, която изучава живота, бита и културата на древни общества с помощта на достигнали до нас материалните останки.

Архитектура

Изкуството да се проектират и да се строят сгради и съоръжения, които да изпълняват необходими за обществото функции. Думата архитектура се използва и за да изрази характерния строителен стил на сградата.


© Асоциация за културен туризъм. Всички права запазени.
Проектът е финансиран от
Британски съвет България
Warning: include(counter.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313

Warning: include(): Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313