Открий съкровището

Речник

Не знаеш какво означава някоя дума? Потърси я тук!

Евангелие

Втората част на Библията, в която е описан живота на Христос от неговите последователи.

Еволюция

Постепенно развитие и изменение на нещо, постепенно преминаване от едно състояние в друго.

Езическа религия

Религия, при която се вярва в много богове.

Екология

Наука, която изучава взаимоотношенията между живите същества и природата.

Елини

Жителите на Древна Гърция.

Емблема

Уникален знак, който служи като символ на идея.

Епоха

Голям период от време, през който са се случили важни събития или са се появили нови идеи.

Еркер

Издадена пред стената на сградата част от стая. Прилича на балкон, който е затворен със стени и прозорци.

Етническа общност

Възникнала във времето общност от хора, свързани по произход, език, обичаи и култура.

Етнография

Наука, която изучава бита и културата на народите.


© Асоциация за културен туризъм. Всички права запазени.
Проектът е финансиран от
Британски съвет България
Warning: include(counter.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313

Warning: include(): Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313